Deze site van GFS is gelegen in de achterhaven van Oostende op het industrieterrein "Plassendale 1", langsheen het kanaal Gent-Oostende. De bulkopslag van 100.000 m³ bestemd voor ongemerkte gasolie werd in juni 2013 in dienst genomen. Door middel van scheepsverlading wordt de aan-en afvoer van diesel tot stand gebracht.

Info Site Oostende 

- Seveso: Hoge drempelinrichting
- Einddatum milieuvergunning Klasse I: 23 mei 2030
Fiscaal entrepot: BE1G000498899
Accijnsenentrepot:
BE1G000498801
- Capaciteit: 3 x 34.000m³

 Verlading 

De site is ontsloten via het spoor, het water en de weg. Aanlevering van goederen kan zeer flexibel plaatsvinden dankzij de toevoermogelijkheden over zee of via binnenvaart. De site is toegankelijk voor alle types van schepen. Het industrieterrein is gelegen op korte afstand van de A10 en garandeert vlotte doorstroming over de weg. Op het industrieterrein bevindt zich een multimodaal spoorplatform ter beschikking. Tevens is een ruime kade voorhanden voor de overslag van goederen en containers. Dankzij deze multi-modaliteit kunnen alle transformaties van goederenstromen en verpakkingen vlot verlopen met optimale inzet van alle vervoersmodi. Voor meer informatie over de logistieke mogelijkheden op deze site verwijzen graag naar www.portofoostende.be.

 Bulkopslag

De huidige bulkopslag bestaat uit 3 bovengrondse tanks met vast dak met elk een inhoud van 34.000 m³. De tanks zijn voorzien van automatische drain-en ontwateringsmogelijkheden. Door de automatische waterdetectie en densiteitsmetingen wordt de kwaliteit van het product voortdurend bewaakt. Innovatieve beveilings-en bewakingssystemen zorgen ervoor dat het opgeslagen product in veilige handen is.

 Warehousing  

GFS ontwerpt open-en gesloten opslaginfrastructuur afgestemd op uw maat, daarbij maken we optimaal gebruik van de logistieke mogelijkheden op het industrieterrein en de fexibiliteit van de haven van Oostende.

 Mogelijkheden

GFS beschikt over ruime uitbreidingsmogelijkheden op de site te Oostende en staat ter beschikking voor de analyse van uw logistieke behoeften voor diverse goederenstromen. Het industrieterrein staat ter beschikking voor diverse industriëen en laat de vestiging van SEVESO activiteiten toe.