Het opslag-en afvulcentrum voor gassen is sinds 1984 gevestigd op het industrieterrein te Geraardsbergen (Schendelbeke). GFS zorgt voor flexibiliteit en veiligheid in de  opslag, het beheer en de verlading van gassen op deze site.

Info Site Geraardsbergen

  • Seveso: Hoge drempelinrichting
  • Einddatum milieuvergunning Klasse I: 29 juli 2029
  • Fiscaal Entrepot: BE1G000498899
  • Accijnsentrepot: BE1G000498800
  • Opslagcapaciteit: 2 x 200 m³ en 6 x 146 m³

Verlading

De aanvoer van bulkproducten over de weg wordt door GFS ten behoeve van de klanten ingepland zodat de wachttijden geminimaliseerd worden en de verzending van het eindproduct vlot en tijdig kan gerealiseerd worden. Hier toe beschikt GFS over 6 laadkades uitgerust voor bulktrailers en containers met een gemiddelde inhoud van 20 ton. De aanvoercapaciteit in enkele shift bedraagt 50.000 ton op jaarbasis. 

Bulkopslag

De opslag van de gassen vindt plaats in 8 horizontale bovengrondse drukhouders met een totale opslgcapaciteit van 1300 m³. De opslag is flexibel ingericht zodat gassen behorende tot ADR klasse 2 kunnen aanvaard worden. Daartoe behoren momenteel drijfgassen (DME en 152a), koelgassen (HCFC22, 134a...) en andere brandbare gassen zoals propaan, butaan. 

Herverpakking

GFS beschikt over diverse afvullijnen die het mogelijk maken het bulkproduct over te laden in verpakkingen met een inhoud gaande  van 5 tot 100 Kg. Een 30-tal producten worden momenteel afgevuld in een 50-tal verpakkingen. GFS waakt er over dat door haar selectieproces de verpakkingen voldoen aan de wetgeving inzake het transport van gevaarlijke goederen (ADR, IMO).

De totale capaciteit in enkel shift bedraagt 20.000 ton.

Magazijn

De milieuvergunning laat de opslag toe tot 500 m³ in verplaatsbare recipiënten. De propaan en butaan flessen worden gestapeld in paletten in open lucht. De koelgassen worden opgeslagen in gesloten magazijnen.

Mogelijkheden

Zowel voor de afvulling van propaan en butaan als voor de afvulling van koelmiddelen beschikt GFS nog over extra capaciteit.