Onze Logistieke Diensten


Verlading

Om stipte levering te verzekeren, organiseert GFS de aanvoerplanning van bulkgoederen. Integratie van ordersystemen laat ons toe deze planning optimaal af te stemmen op de vraag. ADR bulkgoederen kunnen aangeleverd worden in alle verpakkingsvormen gaande van schepen, bulktrailers, containers, ton-tanks, IBC's...

Gedurende de transit van de producten waakt GFS over de veiligheid en kwaliteit van de chauffeurs, transportmiddellen en bulkgoederen.


Bulkopslag 

GFS beschikt over 1300m³ gas bulkopslag in 8 bovengrondse houders in de opslag- en verpakkingsinrichting te Geraardsbergen zodat flexibel kan ingespeeld worden op uw vraag. Deze houders zijn geschikt voor opslag van koelgassen, drijfgassen en vloeibaar gemaakte gassen.

De terminal te Oostende zorgt voor de bulkopslag van petroleumproducten in 3 bovengrondse houders van 34.000m³ met aanvoermogelijkheden per schip, trein en weg.


Herverpakking

"State of the art" afvullijnen voor propaan, butaan en koelgassen in verplaatsbare recipiënten zorgen voor een nauwkeurig, efficiënt en veilig proces overeenkomstig  de opgelegde specificaties en de vigerende wetgeving.

Doorgedreven metrologische controle en voorraadbeheer zorgen ervoor dat ten allen tijde informatie beschikbaar is over de de verpakte volumes waarbij loss-control en massabalans rapportage centraal staan.
Warehousing

GFS beschikt over 10.000m² open en gesloten opslagruimte voor ADR verpakkingen. Integratie met EDP systemen  zorgt ervoor dat het verzendingsproces optimaal verloopt en voldoet aan alle vervoersvoorwaarden volgens de bestemming zowel binnen als  buiten Europa.

GFS is flexibel in de aanvaarding van vervoersmiddelen gaande van container tot trailers en kleine trucks. Aangepaste en doorgedreven load-securing staat hierbij centraal.